W dniu wczorajszym Wójt Gminy Jeżowe zdecydował, po drugim przetargu, o wyborze Zakładu Remontowo Budowlanego Korem Kazimierza Koca jako wykonawcy zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe".

Oferta na kwotę 4 mln 950 tys.zł. była najtańsza spośród czterech ofert złożonych w drugim przetargu i o blisko 462 tys. zł wyższa niż środki planowane przez Zamawiającego na sfinansowanie budowy. Przypominamy, że oferty w pierwszym przetargu znacznie przekraczały środki zaplanowane na realizację inwestycji (najtańsza z nich byla droższa o blisko 950 tys. złotych) Unieważnienie pierwszego przetargu i rozpisanie nowego przyniosło realne oszczędności na kosztach budowy w kwocie 484 tys. złotych.

Zadanie budowlane jest  podzielone na 2 etapy:
- w I etapie planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do dwóch zlewni pompowni w Nowym Narcie - ten etap ma być zrealizowany do połowy tego roku.
- w II etapie planuje się budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączy do czterech zlewni pompowni na terenie Nowego Nartu  - ten etap ma być zrealizowany do końca lipca 2019r.

Budowa kanalizacji będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości nie wyższej niż 2 mln złotych.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe