W piątek 2 marca Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosil przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Groble. (ulica Nowa). Droga o długości 573 metrów zostanie zbudowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", którym na terenie Podkarpacia zarządza Wojewoda Podkarpacki.

Gmina Jeżowe otrzyma dofinansowanie w wysokości połowy kosztów rozbudowy drogi, nie więcej niż 324 tys. 507 złotych. Ogłoszony przetarg przewiduje zbudowanie drogi do końca sierpnia 2018r

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe