W dniu wczorajszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w łącznej wysokości 3 mln 994 tys.392,73 zł.

Kredyt będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 mln 944 tys. 392 zł. i na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 2 mln 50 tys. zł. Zawarcie umowy z bankiem, który złoży najkorzystniejszą ofertę przewiduje się  w dniu 18 grudnia. Kredyt będzie spłacany z dochodów własnych gminy w latach 2019-2027

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe