NCR w Nisku informuje i zaprasza do udziału realizowanym projekcie "Kierunek Zatrudnienie" skierowanym do osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy z terenu powiatu niżańskiego powyżej 29 roku życia.

Szczegóły na stronie NCR