W dniu 1 lutego piastujący dotychczas funkcję Zastępcy Wójta Gminy Jeżowe Stanisław Szot, został powołany na stanowisko Sekretarza Gminy.

Nowym Zastępcą Wójta został Michał Wasyliszyn, zajmujący się do tej pory inwestycjami w referacie gospodarki komunalnej.