W związku z decyzją nr PSK.453.5.5.2021, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, dotyczącą warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jeżowem, Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że:

  1. Nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych związków fizykochemicznych w wodzie, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, (zgodnie z decyzją: „...PPIS w Nisku po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi i uznaniu, że w/w przekroczenia wartości mętności, manganu, żelaza i amonowego jonu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczeń pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jeżowem do 31.12.2021 r.”).

Pełna terść komunikatu w formacie PDF

W związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jeżowe", Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że okresowo mogą nastąpić zakłócenia w ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Gminy Jeżowe. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

XXXVIII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie sie w dniu 18.03.2021 (czwartek ) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

XXXVII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 26.02.2021 (piątek) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 22.01.2021r. (piątek) od godz. 8:30 do godz 11:30, w miejscowości  Jeżowe Centrum