Już po raz ósmy w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Narcie odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy pt. „Czytanie najlepszą nauką”. Jest on skierowany do uczniów V i VI klasy, którzy mają za zadanie zapoznać się z wybraną lekturą konkursową, ale muszą wykazać się również znajomością gramatyki i pisowni języka polskiego.

Placówka Terenowa KRUS w Nisku zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci - uczniów szkół podstawowych (0-VII) z terenów wiejskich.
Prace należy złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Nisku w terminie do dnia 06.04.2018r. (decyduje data wpływu/złożenia w Placówce Terenowej KRUS).

Zakończyła się modernizacja energetyczna budynku szkoły Zespołu Szkół w Jeżowem, w ramach której wykonano m.in.: docieplenie budynku, izolację i docieplenie ścian piwnic, wymianę okien, wymianę instalacji c.o., oświetlenia, wymianę obróbek blacharskich, wymianę pokrycia dachowego z remontem kominów, montaż instalacji odgromowej i wykonanie elewacji.

Stypendium w okresie styczeń-czerwiec 2018r.

W związku z koniecznością wydania decyzji zmieniającej dotyczącej okresu i wysokości stypendium szkolnego od stycznia do czerwca 2018r. wnioskodawcy, którzy dotychczas otrzymują stypendium szkolne, proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Jeżowe, pok. 3 w godz. 7.30-15.30 celem złożenia dokumentów umożliwiających zmianę decyzji. Złożenie oświadczenia jest wymagane w przypadku zmiany dochodów rodziny. W przypadku niezłożenia oświadczenia stypendium szkolne będzie przyznane na podstawie wniosku złożonego w sierpniu - wrześniu 2017r. Oświadczenie należy złożyć do 31 marca 2018r.

29 listopada 2017 r. odbyły się ostatnie zajęcia nauki pływania w ramach projektu pn. „Jeżowe– Umiem pływać 2017”. W drugiej turze z bezpłatnych zajęć skorzystało 86 uczniów klas II-III szkół podstawowych. W tegorocznej edycji programu udział wzięło łącznie 165 uczniów. Projekt realizowany był w dwóch turach. Pierwsza w okresie luty – maj 2017, druga wrzesień – listopad 2017r.