Gmina Jeżowe wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeżowem podjęła działania mające na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Powzięto szereg decyzji o charakterze prewencyjnym, zabezpieczono miejsca do odbywania kwarantanny i wiele innych, mających kluczowe znaczenie w walce z pandemią COVID-19. Została uruchomiona przez Ośrodek Pomocy Społecznej specjalna infolinia, gdzie osoby potrzebujące mogą uzyskać niezbędne informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczania posiłku, żywności, lekarstw, możliwości uzyskania pomocy psychologicznej.

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju oraz w trosce o zdrowie Mieszkańców Gminy Jeżowe, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) został zamknięty do odwołania.

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku w Powiecie Niżańskim

Wprowadzono kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem.