Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że organ regulacyjny, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził nową taryfę na okres 3 lat dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeżowe.

XLIV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu. 23.09.2021 (czwartek) o godz.10.00, w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

XLIII  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu. 25.08.2021 (środa ) o godz.10. 00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

XLII sesja Rady Gminy Jeżowe, odbędzie się w dniu 30.07.2021 (piątek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 27.07.2021r. od godz. 8:00 do godz 15:00, na terenie całej Gminy Jeżowe nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody spowodowana pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody.