Gmina Jeżowe informuje, że zakończono realizację zadania pn.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżowe” w roku 2019 zrealizowanego przy udziale środków z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.


Mając na uwadze dobro mieszkańców Gmina Jeżowe kolejny wzięła udział w programie dopłaty do utylizacji eternitu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W tym roku dofinansowaniem objętych zostało 55 nieruchomości z terenu gminy  w zakresie odbioru oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.


W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 116,835 Mg  azbestu.


Wartość całkowita zadania – 36 718,91 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie – 30 005,00 zł.
Środki z budżetu Gminy Jeżowe – 6 713,91 zł.