Gmina Jeżowe po raz drugi uzyskała dofinansowanie w programie Zdalna Szkoła +.

Tym razem udało się pozyskać 115 000 zł na zakup sprzętu komputerowego, który trafi już niebawem do uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

Łączna wartość dofinansowania otrzymanego dotychczas w ramach programów Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ wyniosła 185 000 zł.

Program jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa spowodowaną wystąpieniem na terenie kraju stanu epidemii Zakupiony sprzęt ma pomóc uczniom niemającym warunków technicznych w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że bardzo często brak odpowiedniego sprzętu elektronicznego był barierą w dostępie do nauki w warunkach domowych.

 Program „Zdalna Szkoła+” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.