W związku z wystąpieniem na terenie naszej Gminy deszczy nawalnych informuję o możliwości złożenia wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych.

Zgodnie z wytycznymi Gminna Komisja szacuje szkody do czasu zbioru plonu głównego uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód proszeni są o wstrzymanie się ze zbiorem lub poinformowanie komisji o jego terminie.

Do prawidłowego wypełnienia wniosku niezbędne będzie przedłożenie wykazu działek deklarowanych do płatności bezpośrednich w bieżącym roku, kopia zgłoszenia do IRZ (system identyfikacji i rejestracji zwierząt) lub księga stada czy paszport.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Jeżowe ostatecznie do dnia 17.07.2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Druk wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.jezowe.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jeżowe.

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy mieszkańców do kontaktu z Urzędem Gminy Jeżowe biuro nr 8, 15 8794 304 w. 124.

  1. Wniosek
  2. Klauzula informacyjna