W sobotę 1 sierpnia br. na cmentarzu parafialnym w Jeżowem odbył się ponowny pochówek szczątków naszych Przodków ekshumowanych z dawnego cmentarza na Górach Kościelnych.

 

Uroczystości rozpoczęły się wystawieniem Najświętszego Sakramentu i modlitwą w intencji zmarłych. Następnie w procesji udano się na cmentarz, gdzie została odprawiona msza święta, której przewodniczył ks. Stanisław Czachor- dziekan dekanatu rudnickiego, z kolei homilię wygłosił ks. Krzysztof Pałac- proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Jeżowem. Po niej nastąpił ponowny pochówek 127 szczątków, w 122 trumienkach, które razem zostały złożone do grobu w centralnej części cmentarza. Podczas badań wykopaliskowych zarejestrowano 119 pochówków.

W  wyniku szczegółowych analiz antropologicznych, spośród przekazanego materiału wydzielono łącznie szczątki 127 osób- naszych Przodków, dawnych mieszkańców Jeżowego.

W uroczystościach uczestniczyli Wójt Gminy Jeżowe - Marek Stępak, Z-ca Wójta Gminy Jeżowe - Michał Wasyliszyn, radni i sołtysi, archeolog Katarzyna Oleszek, antropolog Jarosław Wróbel, druhowie OSP Jeżowe, Orkiestra Dęta OSP Jeżowe oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy i przybyli goście.

Wieńce złożyli: Wójt Gminy Jeżowe wraz z Radą Gminy Jeżowe,  Gminne Centrum Kultury w Jeżowem oraz Sołtys sołectwa Jeżowe Podgórze- Józef Głuszak wraz z Radą Sołecką.