Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach, obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, jest świętem obchodzonym 11 lipca.

Jest ono poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Zostało ustanowione na mocy uchwały Sejmu RP z 22 lipca 2016 r.

W dniach 11-12 lipca 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na Polaków w ok. 150 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim oraz łuckim. Akcja UPA była kulminacją trwającej już od początku 1943 r. fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domów. Łącznie w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło setki tysięcy Polaków.

Sprawcami zbrodni wołyńskiej były Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery, podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz ludność ukraińska uczestnicząca w mordowaniu Polaków.

Za przeprowadzenie ludobójczej czystki etnicznej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej na polskiej ludności cywilnej bezpośrednią odpowiedzialność ponosi główny dowódca UPA, Roman Szuchewycz.

To był przerażający akt zbrodni na Polakach, mordów dokonywanych na narodzie polskim na dziesiątki straszliwych i bestialskich sposobów, jeden z najbardziej przerażających aktów ludobójstwa.

O tej straszliwej rzezi nigdy nie zapomnimy, nie zapomnimy  o męczeńskiej śmierci setek tysięcy Polaków.