W nawiązaniu do wcześniej podanej informacji w dniu 8.03.2016r (wtorek) o godz.10.00 w Urzędzie Gminy

(sala posiedzeń) odbędzie się szkolenie dla rolników na temat płatności bezpośrednich i możliwości pozyskania środków na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych.