Aktualne dane o wdrożeniu Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Jeżowe

 

Liczba złożonych wniosków: 150

Liczba zawartych umów: 132

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 93

Kwota wypłaconego dofinansowania: 2 091 559,80 zł

 

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno- informacyjny programu "Czyste Powietrze".  Mieści się  w Urzędzie Gminy Jeżowe, pokój nr 5 i jest czynny we wtorki i czwartki od godziny 9:00 do 14:00. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Czyste Powietrze to program, którego celem jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.