Harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami, w powiecie niżańskim w 2023 roku

 

STAŁY PUNKT w NISKU

prowadzony przez Fundację „Masz Prawo”, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg, nieodpłatna pomoc prawna

STAŁY PUNKT w JEŻOWEM z filią w Rudniku nad Sanem
prowadzony przez radców prawnych i adwokatów
nieodpłatna pomoc prawna

STAŁY PUNKT W ULANOWIE
z filiami w Harasiukach i Jarocinie
prowadzony przez Fundację „Masz Prawo”, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

NISKO
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fryderyka Chopina 31

poniedziałek: 8.00 - 12.00 wtorek: 8.00 - 12.00
środa: 8.00 - 12.00
czwartek: 8.00 - 12.00

KRZESZÓW
Urząd Gminy, ul. Rynek 2

piątek: 8.00 - 12.00

JEŻOWE
Urząd Gminy, Jeżowe 136a

wtorek: 8.00 - 12.00
środa: 11.30 - 15.30
piątek: 8.00 - 12.00

RUDNIK NAD SANEM
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 19

poniedziałek: 11.30 - 15.30 czwartek: 8.00 - 12.00

ULANÓW
Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 5

poniedziałek: 11.30 - 15.30 wtorek: 12.30 - 16.30
środa: 11.30 - 15.30

JAROCIN
Gminne Centrum Kultury, Jarocin 114 czwartek: 13.00 - 17.00

HARASIUKI
Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Długa 21 piątek: 12.15 - 16.15

 

Zapisy na wizyty:
1.
pod numerem telefonu: 883 450 012 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 15.30) lub
2.
na e-mail: npp@powiatnizanski.pl (osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą tu dokonywać zgłoszeń) lub
3.
rejestracja przy pomocy formularza internetowego https://np.ms.gov.pl/podkarpackie/niżański
Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub
osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.