Informujemy mieszkańców, że w miejscowości Jata trwają prace związane z wymianą wodomierzy.  Prosimy mieszkańców o udostępnienie pracownikom pomieszczeń z węzłami instalacyjnymi do wykonania w/w prac.