Informujemy mieszkańców, że w miejscowości Zalesie trwają prace związane z wymianą wodomierzy. Prosimy mieszkańców o udostępnienie pracownikom pomieszczeń z węzłami instalacyjnymi do wykonania w/w prac.