Na terenie naszej Gminy w okolicy miejscowości Zalesie i Jata błąka się pies.

Poniżej zamieszczamy fotografię psa.

 


Właściciela psa prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jeżowe tel. 15 879 43 04 wew. 113.