W poniedziałek 20 marca 2023r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki w km 14+494 - 15+353, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury i urządzeń w miejscowości Jeżowe”. Gminę Jeżowe reprezentował Marek Stępak- Wójt Gminy Jeżowe, natomiast Wykonawcę Krzysztof Piela- Prezes firmy FERAMENTA.

W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli: Rafał Weber- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Poseł na Sejm RP, Robert Bednarz- Starosta Powiatu Niżańskiego, Stanisław Szot- Sekretarz Gminy Jeżowe, Marian Koc- Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe oraz Henryk Olko- Radny Rady Gminy.

Zawarta umowa opiewa na kwotę 1 986 450,00 zł. Termin wykonania inwestycji wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Zadanie polega na budowie 859 m ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, po stronie prawej (szkoła/kościół) oraz zatok autobusowych z miejscem na wiatę przystankową w km: 14+666,58, 15+229,65 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury i urządzeń budowlanych.

Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 000 000,00 zł i dotacji celowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 100 000, 00 zł. Gmina Jeżowe przeznaczy na ten cel 886 450,00 zł.

Pani Senator Janinie Sagatowskiej i Panu Ministrowi Rafałowi Weberowi dziękujemy za nieocenioną życzliwość, wszelką udzieloną pomoc, a przede wszystkim za dostrzeganie problemów i potrzeb naszej gminy.