Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Adama Skibę, otrzymując dofinansowanie w wysokości 37 999,20 zł na realizację zadania pn. „Zakup narzędzi specjalistycznych na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej, likwidacji i zapobiegania jej skutkom”.

Dotacja przeznaczona na zakup środków trwałych obejmuje zakup narzędzi, które mają służyć jednostkom samorządu terytorialnego w działaniach związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków klęski żywiołowej.

W ramach zadania zakupione zostały nożyce hydrauliczne oraz pilarka spalinowa.
Całkowita wartość zadania wynosi 47 499, 00 zł, z czego 9 499,80 zł zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy.

Wsparcie finansowe ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie stanowi ważny element budowania zdolności reakcji na sytuacje kryzysowe. Wójt Gminy Jeżowe, Marek Stępak, wyraził swoją wdzięczność za udzielenie wsparcia, podkreślając, że nowe narzędzia znacząco wzmocnią gotowość gminy do szybkiej i efektywnej reakcji w przypadku awarii lub potencjalnej klęski żywiołowej.

 

Inwestycja ta stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.