W niedzielę 28 kwietnia 2024 r. w Jeżowem odbyła się uroczystość poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowem. Inauguracja uroczystości rozpoczęła się od zgromadzenia na placu OSP Jeżowe, skąd w asyście Orkiestry Dętej i poczty sztandarowej jednostek OSP nastąpił uroczysty przemarsz na mszę świętą do Kościoła parafialnego w Jeżowem, którą w intencji strażaków celebrował proboszcz, ks. Jan Kardaś.

 

Po zakończeniu nabożeństwa, uczestnicy uroczystości udali się pod remizę OSP Jeżowe, gdzie Wójt Gminy Jeżowe, Marek Stępak, serdecznie przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor biura Senator Janiny Sagatowskiej - Kamil Woś, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku bryg. Andrzej Kołodziej, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie – Druh Jan Pac, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – Druh Gabriel Waliłko, kapłani, radni gminni i powiatowi, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

 

Szczególnym momentem uroczystości było poświęcenie nowego samochodu strażackiego przez ks. Jana Kardasia oraz jego symboliczne przekazanie jednostce OSP Jeżowe. Samochód otrzymał imię "Krzysztof". Następnie nastąpiło nadanie proporca Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej Jeżowe oraz wręczenie medali i odznaczeń dla strażaków z OSP Jeżowe, którzy wyróżnili się w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

 

Zaszczytne wyróżnienia za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 

Odznaczeni Złotym Medalem:

 

  1. Dh Mieczysław Rychlak
  2. Dh Jan Drabik
  3. Dh Tadeusz Pikor

 

Odznaczeni Srebrnym Medalem:

 

  1. Dh Marek Stępak
  2. Dh Dawid Górski

 

Odznakę Wzorowy Strażak za działalność ratowniczą otrzymali:

 

  1. Dh Patryk Piela
  2. Dh Mateusz Piędel
  3. Dh Bartłomiej Piędel
  4. Dh Karolina Zybura
  5. Dh Dawid Rychlak

 

Po ceremonii wręczenia medali i odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście oraz Wójt Gminy Jeżowe, którzy pogratulowali strażakom nowego nabytku, podziękowali za ich poświęcenie i zaangażowanie, podkreślając rangę ich pracy oraz wysiłku, który podejmują dla dobra naszej wspólnoty. Na zakończenie uroczystości głos zabrał także Prezes OSP Jeżowe, druh Leszek Rogala, który wyraził wdzięczność Wójtowi Gminy Jeżowe Markowi Stępakowi, Radnym Gminy Jeżowe oraz Sołtysom z sołectw Jeżowego za wsparcie w zakupie nowego samochodu ratowniczego i przekazanie go jednostce OSP Jeżowe.