Dzisiaj o godz. 11.00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy rozpoczął się drugi etap procedury konkursowej dotyczącej naboru na 3 wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy:


1. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeżowe ds. Dowodów osobistych
2. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeżowe ds. Oświaty
3. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeżowe ds. Obsługi Rady Gminy i Archiwum zakładowego

    W pierwszym etapie nastąpiła ocena formalna dokumentów aplikacyjnych kandydatów, natomiast dzisiejszy drugi etap to pisemne udzielanie odpowiedzi na 15 pytań testowych z tematyki prawnej i organizacyjnej: samorządu gminy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i dodatkowo w zależności od rodzaju stanowiska pracy, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
     Aplikanci mają czas 60 minut na udzielenie odpowiedzi na pytania testowe, które następnie zostaną ocenione przez 5-osobową Komisję Konkursową. Osoby z najlepszymi wynikami zostaną zaproszone do udziału w 3 etapie naboru, czyli na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją Konkursową.
     W dzisiejszym etapie konkursu bierze udział: 9 osób na stanowisko ds. dowodów osobistych, 4 osoby na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i archiwum i 2 osoby na stanowisko ds. oświaty.

Przyszłym Koleżankom lub Kolegom życzymy powodzenia i mniejszego stresu.

Szczegóły w BIP Gminy Jeżowe