Wszystkim, którzy wzięli liczny udział w Mszy Świętej i uroczystości pogrzebowej Ś.P. Bolesława Miazgowicza

, za słowa wsparcia, pamięć, liczne intencje mszalne, złożone kwiaty - serdeczne podziękowania składa pogrążona w żałobie Rodzina oraz prosi o modlitwę za Jego duszę.