W dniu 3 maja w Jeżowem, w Uroczystość NMP Królowej Polski i kolejną 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się główne gminne obchody tego wielkiego, kościelnego i narodowego święta.


   Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym w Jeżowem, w której uczestniczył gość honorowy uroczystości - Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga, przedstawiciele władz gminy Jeżowe z Wójtem Gminy Jeżowe Markiem Stępakiem na czele, przedstawiciele samorządu powiatu niżańskiego ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem, poczty sztandarowe lokalnych szkół, OSP Jeżowe, NSZZ RI „Solidarność”, samorządowcy gminy Jeżowe, dyrektorzy i kierownicy gminnych instytucji i szkół , uczniowie i harcerze oraz bardzo licznie parafianie.
 

   Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii Narodzenia NMP w Jeżowem Ks. Krzysztof Pałac, który też wygłosił okolicznościowe kazanie poświęcone kultowi i roli Matki Bożej Królowej Polski w naszych narodowych dziejach, które nabierają szczególnego znaczenia także obecnie, gdy obchodzimy 100-lecie Objawień Matki Bożej w Fatimie i 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
    Ksiądz proboszcz przypomniał 3 najważniejsze i aktualne polecenia z orędzia Matki Bożej z Fatimy, jako zadanie do realizacji dla katolików i Polaków, o które prosiła Matka Boża: pokuta, modlitwa i nabożeństwo wynagradzające do Niepokalanego Serca Maryi.  Ks. proboszcz prosił także by dbać o polską kulturę, obyczaje i polski język. Odniósł się także do sytuacji międzynarodowej Polski, używając niezwykle trafnego i aktualnego dzisiaj cytatu z wiersza „Grób Agamemnona” naszego narodowego wieszcza Juliusza Słowackiego:
„Polsko! Lecz ciebie błyskotkami łudzą;
Pawiem narodów byłaś i papugą,
A teraz jesteś służebnicą cudzą".

    Na zakończenie Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni odnowili Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego i udali się w procesji pod Pomnik Poległych na jeżowskim cmentarzu, by tam modlić się za dusze obrońców Ojczyzny i złożyć kwiaty na ich grobach.

   Druga część majowego świętowania w gminie „Rowerowa Szarża po Złotą Jeżynę” miała niezwykle dynamiczny, aktywny i sportowy charakter. Szerszą informację o tym pionierskim w naszej gminie wydarzeniu można przeczytać w oddzielnym artykule

    Trzecia część jeżowskiej „majówki” to wielopokoleniowy program artystyczny, w którym zaprezentowały swój repertuar artystyczny zarówno najstarsze zespoły artystyczne w naszej gminie, jak i młodzi artyści. Rozpoczęli członkowie zespołu śpiewaczego „Jeżowianie” i zaprezentowali pieśni patriotyczne, maryjne i ludowe. Specjalnie przygotowany program na 3-majowe święto przedstawił młodzieżowy zespół szkolny pracujący pod opieką Marii Kopacz. Wszystko to w lekkiej i radosnej formule świętowania polskości, oparte na tekstach i scenach z życia codziennego naszych przodków. Nie zabrakło też życzliwego egzaminowania przez młodych artystów, zgromadzonej publiczności ze znajomości najbardziej znanych polskich przysłów. W ostatniej części programu artystycznego swój kunszt muzyczny i wokalny zaprezentowali członkowie najbardziej znanego zespołu w gminie – kapeli ludowej „Jeżowianie”. Artyści zaprezentowali zarówno utwory muzyczne ze starej tradycji lasowskiej, ale i nowsze, bardziej znane, przy których można zatańczyć i wspólnie zaśpiewać.

    Na zakończenie gminnych 3-majowych obchodów Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podziękował wszystkim organizatorom uroczystości, w szczególności dyrektorowi i pracownikom GCK Jeżowe, którzy zadbali o sprawność organizacyjną, programową i techniczną obchodów, wszystkim występującym artystom i ich opiekunom i instruktorom, dyrektorom szkół i uczniom, w tym harcerzom, strażakom, którzy tak profesjonalnie zabezpieczyli obchody i rajd „Rowerowa Szarża po Złotą Jeżynę”, laureatom i uczestnikom rowerowego rajdu, darczyńcom oraz wszystkim, którzy zawodowo bądź społecznie zaangażowali się w organizację 3-majowego święta.
    Poprosił też uczestników by na poważnie potraktowali treść Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego i realizowali ją w swoich rodzinach, społecznościach i polskim państwie.

Teskt Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego - w pliku do pobrania