Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podpisał umowę na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Groblach.

Zamówienie o całkowitej wartości 222.620,00 zł brutto, będzie finansowane ze środków własnych gminy oraz: Komendy PSP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Nadleśnictwa Rudnik.


Firma P.W. BIBMOT BIK Sp. J z Mielca zobowiązała się dostarczyć pojazd do 30.11.2017r.

Samochód Marki Renault Master, będzie wyposażony w sprzęt gaśniczy oraz zbiornik o pojemności 1000 l.