W przyszłym tygodniu powinny rozpocząć się prace przy remoncie drogi krajowej nr 19 Jeżowe – Kamień. Odcinek o długości blisko 2 km zostanie gruntownie przebudowany i zmodernizowany, zyska całkowicie nową nawierzchnię bitumiczną i asfaltowe obustronne pobocza o szerokości 120 cm.

Zadanie zrealizuje przedsiębiorstwo MOLTER sp. z o.o. z Rudnej Małej.

Proces walki o poprawę bezpieczeństwa na tej drodze był aktywnie wspierany przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka, Wójta Gminy Kamień Ryszarda Bugla oraz Posła Mieczysława Miazgę z sąsiedniego Górna.

Niezależnie od kompletnego zmodernizowania drogi krajowej na tym odcinku i wybudowania poboczy, drugą inwestycją poprawiającą bezpieczeństwo na tym odcinku drogi krajowej będzie wybudowanie najpóźniej do końca wakacji przyszłego roku, ścieżki pieszo-rowerowej długości 1679m. i szerokości 3,5m. (1,5m to chodnik, 2m to asfaltowy trakt rowerowy) między Jeżowem a Kamieniem.