Choć niektórzy wątpią w realizację tego projektu, my pracujemy z pełnym zaangażowaniem, przystosowując pomieszczenie, aby było idealne dla Waszych potrzeb. Czekamy na sprzęt, który już za moment będzie gotowy do użytku. Dziękujemy za cierpliwość i zainteresowanie! Nie możemy jeszcze zdradzić wszystkich szczegółów, ale gwarantujemy, że efekty naszej pracy będą zadowalające!

W dniu 17 kwietnia br., w ramach ciągłego doskonalenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz poprawy współdziałania pomiędzy jednostkami OSP i PSP, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, brygadier Andrzej Kołodziej, wraz z oficerami, zorganizował międzygminne ćwiczenia połączone z przeglądem sprzętu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu niżańskiego. Ćwiczenia odbyły się na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Zalewem Kowale Jeżowe.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i usprawnieniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Jeżowe podjęta została decyzja o wyposażeniu wszystkich nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy od których odbierane są odpady komunalne w pojemniki służące do zbierania odpadów niepodlegających segregacji.

 

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak we współpracy z dyrektorami szkół przygotowuje wnioski do programu „Aktywny Weekend”. Kluczowym elementem programu jest udostępnienie infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć prowadzonych na tych obiektach, przez nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów lub animatorów sportu.

„Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs kulinarny, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Celem konkursu jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Więcej informacji na stronie: www.bitwaregionow.pl