10 stycznia w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżowe i Krzywdy.

Aktualne dane o wdrożeniu Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Jeżowe

 

Liczba złożonych wniosków: 150

Liczba zawartych umów: 132

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 93

Kwota wypłaconego dofinansowania: 2 091 559,80 zł

 

Na terenie naszej Gminy w miejscowości Cholewiana Góra ul. Buczki błąka się pies.