Wójt Gminy Jeżowe informuje, że możliwy jest odbiór decyzji o stypendium szkolnym.

Decyzję odbieramy w Urzędzie Gminy Jeżowe (biuro nr 3), natomiast faktury do rozliczenia decyzji proszę dostarczyć od 23 października 2023r. do 12 grudnia 2023r. do Zespołu Obsługi Szkół w Jeżowem (faktury wystawione od lipca do grudnia 2023r.).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Zakończono realizacje inwestycji pn. „𝐌𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞 𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐤𝐫𝐞𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐢 𝐚𝐤𝐭𝐲𝐰𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐰𝐲𝐩𝐨𝐜𝐳𝐲𝐧𝐤𝐮 𝐩𝐫𝐳𝐲 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐳𝐢𝐞 𝐎𝐒𝐏 𝐰 𝐍𝐨𝐰𝐲𝐦 𝐍𝐚𝐫𝐜𝐢𝐞”, której celem była aktywizacja lokalnej społeczności wiejskiej w miejscowości Nowy Nart poprzez budowę infrastruktury służącej aktywności turystycznej i rekreacyjnej.

W piątek, 6 października, w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Powiatu Niżańskiego i Gmin na wsparcie projektów finansowanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, na 2024 rok.

Powiat Niżański i Gminy, które znalazły się na liście podstawowej zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckiego do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg łącznie otrzymały wsparcie w wysokości blisko 37,4 mln zł.

Wójt Gminy Jeżowe informuje o naborze wniosków na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pt. „ Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest; Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.

Zakończenie Części I zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżowe"

dzięki wsparciu Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie