W piątek 01 września 2017 r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zawarł umowę z firmą KAWICOM Systemy Komputerowe S.C Daniel Kasieczko, Grzegorz Wilk ,na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa do szkół urządzeń multimedialnych, komputerowych oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe”.

zestawienie znakow

W dniu 29 sierpnia 2017 roku odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jacie”. Zadanie współfinansowane jest z programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

W  niedzielę na boisku sportowym w Kowalach odbył się "Festyn Anielski" organizowany  przez katolickie Zgromadzenie Zakonne Sióstr od Aniołów.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Gminne Centrum Kultury w Jeżowem oraz Biblioteka Publiczna w Groblach zapraszają do udziału w akcji Narodowe Czytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

loga

Jeżeli jesteś uczniem/ uczennicą szkoły objętej pomocą i jesteś zainteresowany/ zainteresowana udziałem w projekcie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.