Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w II Edycji projektu pn: „Bierny dziś – aktywny jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr zaprasza do udziału w projekcie „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu”.

"Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią..."
     W naszej gminie po raz drugi rozpoczęła się zbiórka makulatury na budowę studni w Czadzie. Dzięki akcji ubiegłorocznej udało się zebrać ponad 9 ton makulatury i wybudować studnię Św. Antoniego w wiosce Rassfill.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem przypomina, że od 1 sierpnia można składać wnioski do programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Informacje i kontakt: OPS Jeżowe (Urząd Gminy Jeżowe) tel. 500 445 092.

Firma Starbag Sp. z o.o. która wygrała przetarg ogłoszony przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich oferując cenę nieco ponad 360 tys. złotych za remont kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 861 w Groblach, rozpoczęła pierwsze prace przebudowy tej drogi.