Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i wszystkich osób uczestniczących w organizacji wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. przypominamy o obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa.

W dniu dzisiejszym, tj. 25 czerwca, na konferencji prasowej zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Nisku, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak otrzymał z rąk Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera promesę opiewającą na kwotę 1 465 950,00 zł w ramach programu rządowego pn. "Tarcza antykryzysowa, Tarcza samorządowa".

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920 (Priorytet 2, Schemat 2A).

W dniu 24 czerwca br. otrzymaliśmy informację, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył dodatkowe 20 mln zł na „inwestycje wodne”. Projekt Gminy Jeżowe dot. zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatnia wody w Jeżowem”, znajdował się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej.

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) został wydłużony do 31 maja 2021 r.