Za kwotę blisko 3,5 mln. złotych Przedsiębiorstwo "MOLTER" z Rudnej Małej wyremontuje 2-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 19 Jeżowe-Kamień. Wczoraj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy tego remontu.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do rekrutacji III – ostatniej edycji projektu stażowego „Czas na Karierę” skierowanego do kobiet bezrobotnych, bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w II Edycji projektu pn: „Bierny dziś – aktywny jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Dla wszystkich osób, które zamierzają wnioskować o przyznanie zasiłków rodzinnych publikujemy wymagane dokumenty do uzyskania zasiłku rodzinnego (w plikach do pobrania)
Pliki należy pobrać , wydtukować , wypełnić, podpisać i złożyć Ośrodku Pomocy Społecznej (budynek Urzędu Gminy biuro nr 19).

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr zaprasza do udziału w projekcie „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu”.