W związku ze zwiększonym zainteresowaniem przedsiębiorców w zakresie danych we wpisach CEIDG informujemy, że przez kilka dni po 19 maja przedsiębiorcy będą mogli uzupełnić dane we wpisie, gdyż wpisy będą usuwane stopniowo poczynając od tych, które zawierają najmniej danych. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. W pierwszej kolejności wykreślone zostaną wpisy od lat nieaktywne, w których nie dokonywano żadnej modyfikacji po 1 stycznia 2012 r. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej.

11 maja 2018 r. w Zespole Szkół w Jacie odbył się II Gminny Konkurs Historyczny dla klas IV – VII szkoły podstawowej pod hasłem „Polska Jagiellonów”.  Do rywalizacji przystąpili uczniowie ze szkół w Jeżowem Centrum, Jeżowem Kameralnem, Jeżowem Podgórzu, Cholewianej Górze, Starym Narcie, Groblach i Jacie.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje Rolników, że termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r. został wydłużony do 15 czerwca br.

Dnia 19 maja mija termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015r. poz. 1893) przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numer PESEL w terminie 2 lat od wejścia w życie ustawy.