Przypominamy, że termin płatności za odpady komunalne oraz podatki - II rata 2017r. (tj. kwiecień, maj, czerwiec) upływa 15-go maja 2017r.

Dziś rozpoczyna się wojewódzki etap głosowania  w plebiscycie na jednostkę OSP roku województwa podkarpackiego organizowanego przez wydawnictwo Nowin. Głosowanie potrwa do dnia 10 maja 2017r do godz.20:59.

    Wszystkim, którzy wzięli liczny udział w Mszy Świętej i uroczystości pogrzebowej Ś.P. Bolesława Miazgowicza, za słowa wsparcia, pamięć, liczne intencje mszalne, złożone kwiaty - serdeczne podziękowania składa pogrążona w żałobie Rodzina oraz prosi o modlitwę za Jego duszę.

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczenia kuchni i sanitariatu w budynku OSP Cholewiana Góra". Wójt Gminy Jeżowe podjął już decyzję o wyborze najkorzystniejszą oferty, którą złożył Marek Piróg z Jaty, właściciel firmy "Posadzkarstwo, tynkowanie i oblicowanie ścian".

Przypominamy, że zbliża się kwartalny termin płatności I raty  podatków (gruntowy, od nieruchomości i leśny) i I raty płatności za usuwanie odpadów komunalnych.
    Termin ten (tj. za styczeń, luty, marzecupływa 15-go marca 2016r.