Z uwagi na przedłużający się okres upałów, Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje mieszkańców, że w przypadku braku wody w sieci wodociągowej, będzie możliwość poboru wody z cysterny wody pitnej.

Szanowni Państwo!

Proszę wszystkich Państwa, o racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej.

XLI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 28.06.2021r  tj.(poniedziałek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

W związku z przedłużającym się okresem upałów oraz zwiększonym rozbiorem wody, Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem zwraca się do mieszkańców Gminy Jeżowe z prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej.