W tym tygodniu firma Pilar-Tech Sp.J. T. Krzysztofek, K.Lorenc z Karkowa, która jako jedyna złożyła ofertę spełniającą wymagania określone w przetargu z dnia 15 maja 2017r na zakup i dostawę dla Gminy Jeżowe ciągnika rolniczego, przyczepy ciągnikowej, posypywarki, pługu do odśnieżania i kosiarki wysięgnikowej wykonała zadanie objęte przetargiem i dostarczyła wszystkie elementy zamówienia.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zaprasza przedstawicieli podmiotów,  stowarzyszeń i grup nieformalnych z Gminy Jeżowe, którzy są zainteresowani  dofinansowaniem swoich działań i otrzymaniem grantów, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 7 lipca, w Urzędzie Gminy Jeżowe o godz. 13.00 . Nabór wniosków LGD będzie  prowadzić w terminie od 29 czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

W piątek 23 czerwca w 10 gminnych szkołach ( w tym 9 finansowanych przez samorząd gminny) zakończył się rok szkolny 2016/2017.
Zakończenie roku szkolnego było poprzedzone uczestnictwem nauczycieli, rodziców i uczniów w dziękczynnych Mszach Św. w kościołach parafialnych, następnie w każdej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego.   

Trzy miejsca na podium przywieźli druhowie i druhny ochotniczych straży pożarnych z naszej gminy z Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Krzeszowie:

Dla 977 uczniów ze szkół podległych samorządowi gminy Jeżowe (644 uczniów szkół podstawowych, 333 uczniów gimnazjów, w tym 117 absolwentów, którzy rozpoczną naukę w szkołach średnich) rozpoczęły się WAKACJE !!!

Z okazji zakończenia roku szkolnego i początku wakacji Wójt Gminy Jeżowe kieruje życzenia do wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkół.