Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na przebudowę dróg gminnych, zakres robót obejmuje:

W dniu dzisiejszym komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert zlożonych w przetargu pn. "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie"
Oferty w terminie złozyło 3 firmy - zestawienie ofert publikujemy na fotografii. Zgodnie z procedurą przetargową i przepisami, w terminie kilku dni Wójt Gminy Jeżowe dokona wyboru oferenta.
  Docieplenie remizy zostanie wykonane w terminie do 10 pażdziernika i będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

droga kamionka oferty

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, zaprasza do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy OSP w Starym Narcie, wraz z  malowaniem dachu.

W dniu 11 sierpnia Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, ogłosił przetarg na dostawę  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego  ze zbiornikiem wodnym minimum 1000 litrów dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Groblach.

Publikujemy zestawienie ofert, które złożyły firmy w przetargu na przebudowę kilometrowego odcinka drogi gminnej Kamionka pomiędzy Nowym Nartem a Pogorzałką. Otwarcie ofert nastąpiło dzisiaj o godz. 10.00. Za trzy dni Wójt Gminy Jeżowe dokona wyboru wykonawcy, po złożeniu przez oferentów wszystkich wymaganych dokumentów.