W tym roku Gmina Kamień będzie gospodarzem Międzygminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, na które zapraszamy już dziś.
Zawodom patronują wójtowie obu gmin: Marek Stępak i Ryszard Bugiel.

Szczegóły, terminy i program na plakacie.

W najbliższą niedzielę w Krzeszowie odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Imprezie patronuje: Tygodnik Sztafeta i Niżańskie Info.

Program zawodów na plakacie.

  ARiMR ogłasza konkurs dla OSP na krótki film pt. "Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji". Zadaniem strażaków jest nagranie krótkiego filmu promocyjnego lub reklamowego w formie multimedialnej, trwającego od 60 do 120 sekund o tematyce promującej bezpieczną zabawę i pracę na wsi podczas wakacji. Konkurs ma dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski.
    Prace konkursowe do pierwszego etapu można przesyłać od 15 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017r. na adres właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Regulamin konkursu i adresy oddziałów regionalnych ARiMR na stronie ARiMR

    Siostry od Aniołów organizują Festyn Anielski, który odbędzie się pod koniec wakacji.

W dniu 9 maja 2017 r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy Jeżowe odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Jeżowe.