Od 1 stycznia regulacje prawne nakładają na wszystkich podatników VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K (w tym na mikroprzedsiębiorców) nowy obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania drogą elektroniczną jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)

Być Kobietą - projekt aktywizacji zawodowej dla Pań

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  Projekt skierowany jest do kobiet powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego (m.in. powiatu niżańskiego)

Młodość - Aktywność - projekt dla młodych

Firma Navigator International Sp. z o. o. realizuje projekt "MŁODOŚĆ-AKTYWNOŚĆ" współfinansowany ze środków UE. Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowo-edukacyjna oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia wśród 56 osób  biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy. Ten projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem organizuje i zaprasza na bezpłatne warsztaty dla osób opiekujących się osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi. Warsztaty odbędą się w dniu 21 lutego (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jeżowe w godz. 10.00 - 13.00 i poprowadzi je Agnieszka Markowicz z Nowej Dęby - opiekun społeczny, specjalista i wykładowca na kursach opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Gminne Centrum Kultury w Jeżowem zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do skorzystania z przygotowanych propozycji spędzenia ferii zimowych, które rozpoczynają się już w najbliższy poniedziałek 29 stycznia 2018r.

Szczegółowy program na plakacie