„Uchwała antysmogowa” obowiązująca na terenie województwa podkarpackiego od 1 czerwca 2018 roku została przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 23 kwietnia 2018 r. (Nr LII/869/18) wprowadza okresy przejściowe na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów c.o.

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną.

Na wczorajszej XLI sesji, Rada Gminy Jeżowe udzieliła Wójtowi Gminy Jeżowe – Markowi Stępakowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.