Firma "Chamot" Józefa Chamota z Jaty, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na przebudowę 500-metrowej drogi dojazdu do gruntów rolnych w sąsiedztwie zalewu wodnego w Kowalach jest w trakcie prac budowlanych.

We wrześniu zakończyła się przebudowa 802 -metrowego odcinka drogi Nowy Nart-Pogorzałka, droga została już odebrana i przekazana do użytku mieszkańców tych sołectw. Był to już ostatni odcinek tej drogi zaplanowany do remontu i przebudowy.

Wniosek Gminy Jeżowe na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego na stadionie sportowym w Jeżowem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej utworzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który został podpisany przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka pod koniec marca tego roku, uzyskał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną, dzięki czemu nasza gmina na ten cel otrzyma 404 tys.600 złotych w 2019 roku.

Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych miał miejsce odbiór końcowy prac remontowych i modernizacyjnych wykonanych na pierwszym piętrze budynku pogimnazjalnego, gdzie ma swoją siedzibę Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem.

Wczoraj w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Jarosław Stawiarski - Sekretarz Stanu w ministerstwie i Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe zawarli umowę na dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu budowy trzech obiektów sportowych w naszej gminie.